Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

06.03-12.03.2022

Ogłoszenia

1. Serdecznie dziękujemy Paniom Magdzie, Agnieszce, Kasi za dekoracje wielkopostną kościoła

2. Przez cały Wielki Post zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.30 w Młochowie i 18.30 w Wólce oraz na nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę w Młochowie o godz. 17.30. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Za tydzień spotkanie katechetyczne rodziców i dzieci klas III po Mszy Świętej o godz. 10.30 Wola Krakowiańska a po Mszy Świętej o godzinie 12.15 Młochów.

4. Dziś zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie organizowaną przez Caritas Polska. W Środę Popielcową zebraliśmy na pomoc uchodźcom 7050 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

5. Dziękujemy wszystkim wspierającym budowę kościoła: 
Mieszkańcom Młochowa Małe Bloki i Blok 16 Rodzinny -2300 zł
Mieszkańcom Parafii Św. Stanisława w Boguchwale - 10050zł

6. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej.

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY NADARZYN

Szanowni Państwo,
W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie w gminie Nadarzyn powstało Gminne Centrum Pomocy Ukrainie, które działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, w weekendy w godz. 9:00-14:00 (w sali konferencyjnej przy Radzie Gminy Nadarzyn, wejście od ul. Granicznej).
Centrum :
 koordynuje działania związane z pomocą uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy (m.in. sprawy urzędowe, oświata, zdrowie, pomoc społeczna);
 szuka schronienia;
 prowadzi rejestr osób, które chcą przyjąć lub przyjęły uchodźców;
 prowadzi zbiórkę rzeczową (art. chemiczne, higieniczne, spożywcze, sprzęt AGD i inne).

Zbiórka rzeczowa prowadzona jest w pawilonie przy Parkuj i Jedź w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nadarzynie. Informacje o najpilniejszych potrzebach uzyskają Państwo bezpośrednio u koordynatorów, na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn lub facebooku gminy.
Ponadto, ważne jest aby osoby, które już przyjęły pod swój dach uchodźców zgłaszały ten fakt do Gminnego Centrum, co ułatwi pomoc i jej koordynację. Centrum zaprasza wolontariuszy i osoby chętne do pomocy!
W imieniu Wójta Gminy Nadarzyn dziękujemy za wrażliwość i okazywane serce!
Numery telefonów kontaktowych na tablicy ogłoszeń!

Intencje

Intencje Mszalne
07-12 marca 2022

poniedziałek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła
7.00 – za parafian
18.00 –+ Katarzynę Iwanicką - gregorianka
18.00 – + Alinę Gładysz – gregorianka
18.00 – Za zmarłych polecanych w wypominkach

wtorek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła
7.00 – za parafian
7.00 - + Helenę Mateja
18.00 –+ Katarzynę Iwanicką - gregorianka
18.00 – + Alinę Gładysz – gregorianka
18.00 - + Władysława Piotrowskiego od Pracowników Drużyn Konduktorskich Kolei Mazowieckich

środa

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła
7.00 – za parafian
18.00 –+ Katarzynę Iwanicką - gregorianka
18.00 – + Alinę Gładysz – gregorianka
18.00 – + Piotra Zambrzyckiego w 15 r. śmierci

czwartek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła
7.00 – za parafian
18.00 –+ Katarzynę Iwanicką - gregorianka
18.00 – + Alinę Gładysz – gregorianka
18.00 – + Józefa Maciejak w 24 r. śmierci żonę Mariannę syna Jerzego

piątek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła
7.00 – za parafian
18.00 - + Alinę Gładysz - gregorianka
18.00 – + Katarzynę Iwanicka - gregorianka
18.00 – + Władysława Piotrowskiego od Janusza Kania

sobota

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę kościoła

7.00 – za parafian
18.00 - + Alinę Gładysz - gregorianka
18.00 – + Katarzynę Iwanicka - gregorianka
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Jacka, ratunek małżeństwa oraz powrót do wiary dla Jacka

II Niedziela Wielkiego Postu 2022

13.03.2022

7.00 – + Katarzynę Iwanicką – gregorianka
7.00 – + Jana Siwiec

9.00 – + Katarzynę Nowak z racji imienin męża Wawrzyńca i syna Tadeusza
10.30 – + Alinę i Pawła Surała

Wólka 10.30 – + Eugeniusza Sobianek

12.15 – Mariannę Muczyńską w 3 r. śmierci
18.00 – + Alinę Gładysz - gregorianka