Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

18.04-24.04.2021

Ogłoszenia

1. Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Młochowa Park za posprzątanie Kościoła i złożoną ofiarę na dekorację. Pani Magdzie i Panu Piotrowi za uprzątnięcie dekoracji świątecznej. Pani Kasi z rodzina za wystrój świątyni. Za tydzień o przygotowanie Kościoła prosimy mieszkańców Młochowa Strona Przedszkola.

2. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za złożone ofiary na rzecz budowy nowego kościoła.

3. Prasa katolicka w przedsionku kościoła

Intencje

Intencje Mszalne
19-24 kwietnia 2021

Poniedziałek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
18.00 – + Józef Kazimierz Buza od uczestników pogrzebu
18.00 – + Tadeusz Tadzik od uczestników pogrzebu
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

wtorek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
7.00 - + Dziękczynna za łaskę uzdrowienia i Bożą opiekę
18.00 – + Wiktora Górskiego od uczestników pogrzebu
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

środa

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
18.00 – + Reginę Młoźniak od uczestników pogrzebu
18.00 – + Mirosława Pakułę od uczestników pogrzebu
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

czwartek -

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
18.00 – + Józef Kazimierz Buza od uczestników pogrzebu
18.00 – + Wiktora Górskiego od uczestników pogrzebu
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

piątek

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła
7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
18.00 – + Reginę Młoźniak od uczestników pogrzebu
18.00 + Mirosława Pakułę od uczestników pogrzebu
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

sobota

7.00 – O Boże błog. dla wspierających budowę Kościoła

7.00 - + Zbigniewa Michalczaka – gregorianka
7.00 – + Salome i Franciszka Olasek oraz zmarłych z rodziny
18.00 – + Tadeusza Świerczynę od Rodziny Senatorów
18.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka

IV Niedziela Wielkanocna

25 kwietnia 2021

7.00 - + Zdzisława Boguckiego – gregorianka
7.00 + Zbigniewa Michalczaka - gregorianka
9.00 – + Jerzego Krzepisz Jerzego Łukasiewicz oraz zmarłych z rodziny

10.30 – + Bogdana Książek w 6 r. śmierci
Wólka 12.00 – + Stefana Wasilewskiego

12.15 – + Waldemara Olczak w 13 r. śmierci Józefa Olczak

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla rodziny Agaty i Arkadiusza z racji 24 r. ślubu