powrót

ZAŁOŻYCIEL

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Zobacz film opowiadający o początkach życia ks. Markiewicza.

13 lipca 1842

Urodził się w Pruchniku k/ Jarosławia, jako syn Jana i Marianny, miał dziesięcioro rodzeństwa i został wychowany w duchu pobożności, cierpliwości i pracowitości

3 maja 1863

Markiewicz miał widzenie „niezwykłego młodzieńca” który przepowiedział wydarzenia z przyszłości, min. o kapłanie który będzie pracował jako wychowawca młodzieży i przyszłych kapłanów Jesień 1863 – wstępuje do Seminarium Duchownego w Przemyślu

15 września 1867

Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Przemyślu z rąk Ordynariusza Ks. Biskupa Antoniego Monastyrskiego.

W latach 1867 – 1885

Pełnił posługę wikariusza w Harcie i przy katedrze w Przemyślu. Następnie studiował na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie we Lwowie i w Krakowie. Z kolei był proboszczem w parafii Gać, a po prawie dwóch latach proboszczem w parafii Błażowa.

Od 1882

wykładowca teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Duszpasterz

Posługa wśród ludzi

 • 30 listopada 1885

  Przybył do Turynu do Księży Salezjan.

 • 1 stycznia 1886

  Rozpoczął nowicjat u Księży Salezjan w San Benigno Canavese koło Turynu.

 • 5 marca 1887

  Złożył profesję wieczysta na ręce Ks. Jana Bosko. Następnie pracował na terenie Włoch.

 • 28 marca 1892

  Jako członek Towarzystwa Sale-zjańskiego przybył do Miejsca, które wkrótce za staraniem Markiewicza otrzymało nazwę „Miejsce Piastowe”.

Wychowawca

System wychowawczy i metoda prewencyjna

Wspólnota Zakłady Wychowawczego wraz z Ojcem Założycielem

06 kwietnia 1892

Objął urząd proboszcza w parafii Miejsce. Obok pracy parafialnej zajął się wychowaniem opuszczonej młodzieży. Na wzór św. Jana Bosko rozpoczyna organizowanie Zakładu Wychowawczego na plebani.

29 września 1897

Po wizytacji Ks. Mojżesza Veronesiego - Salezjanina z Włoch i jego zaleceniach, Ks. Markiewicz wniósł do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu i do Ojca Świętego Leona XIII, prośbę o pozwolenie na założenie nowego Zgromadzenia zakonnego.

Tradycja orkiestry, którą zapoczątkował ks. Markiewicz trwa do dziś

 • 19 grudnia 1897

  Został skreślony z listy członków Towarzystwa Salezjańskiego, odtąd pozostał pod jurysdykcją Biskupa Przemyskiego.

 • 1898

  W oczekiwaniu na kościelne zatwierdzenie Zgromadzenia zakłada świeckie stowarzyszenie „Towarzystwo Powściągliwość i Praca”, mające na celu wychowanie opuszczonych dzieci i młodzieży.

 • 16 lipca 1898

  Wydanie pierwszego numeru miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

 • 2 sierpnia 1903

  Markiewicz rozszerza swoją działalność i otwiera Zakład Wychowawczy w Pawlikowicach.

 • 11 grudnia 1911

  Markiewicz doznał udaru i z dnia na dzień jego stan się pogarszał, drugi atak miał miejsce 21 grudnia.

 • 29 stycznia 1912

  Świątobliwa śmierć Ks. Bronisława Markiewicza. Nie doczekał się kościelnego zatwierdzenia Zgromadzenia. Dokonało się to dopiero 29 września 1921 roku.

1 lutego 1912

Pogrzeb Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym z udziałem Ks. Biskupa Karola Fischera.

8 grudnia 1958

Ks. Biskup Franciszek Barda zarządził wszczęcie procesu informacyjnego o beatyfikację Ojca Założyciela.

21 kwietnia 2004

Zatwierdzenie przez Komisję Lekarską nadzwyczajnego z medycznego punktu widzenia uzdrowienia (co do sposobu), przez przyczynę Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.

19 czerwca 2005

Beatyfikacja ks. Bronisława Markiewicza

Powrót