Zgromadzenie

Św. Michała Archanioła

CSMA - Congregatio Sancti Michaelis Archangeli.
Popularnie nazywani jesteśmy michalitami.

Jesteśmy wspólnotą kapłanów i braci zakonnych, która wypełnia wyjątkową misję

Prowadzimy ludzi do boga

Cele zgromadzenia

 • uwielbienie Boga
 • dobro Kościoła
 • uświęcenie własne

Świętość w stylu Markiewicza

Życie naszego Założyciela stanowi dla nas źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej. Dziedzictwo, które nam zostawił pomaga nam w dążeniu do świętości.

Nasza posługa

Duszpaszterstwo parafialne,

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i ubogich rodzin

1
2

Oratoria

Instytucje wychowacze

szkoły i domy dziecka

3

Ewangelizacja poprzez środki
społecznego przekazu

druk książek, czasopism, działalność wydawnicza i multimedialna.

4

Misje zagraniczne

5

Duchowość

Nasza duchowość streszcza się w hasłach: „Któż jak Bóg!” oraz „Powściągliwość i Praca”.

„Któż jak Bóg!”- to zawołanie Św. Michała Archanioła patrona Zgromadzenia. Tak jak nasz Patron, wyrażamy podziw dla Boga i chcemy być mu bezgranicznie wierni. W Bogu jest źródło naszej działalności oraz nasze zbawienie.

„Powściągliwość i Praca”– to hasło zaczerpnięte od św. Jana Bosko, ukazuje charyzmat i styl życia michalitów. Powściągliwość kształtuje nasze charaktery i pomaga przezwyciężyć to, co jest złego w naszym życiu. W parze z powściągliwością idzie praca w potrójnym wymiarze: duchowym, umysłowym i fizycznym.

Michaliccy Męczennicy

Okres II wojny światowej wydał na świat 2 męczenników: bł. ks. Wojciecha Nierychlewskiego i bł. ks. Władysława Błądzińskiego. Beatyfikowano ich 13 czerwca 1999 roku, w gronie 108 męczenników zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Błogosławiony ks. Władysław Błądziński (1908-1944)

Urodził się 06.07.1908 r. w Myślatyczach (pow. Mościska) na terenie dzisiejszej Ukrainy. do Zgromadzenia wstąpił 1 sierpnia 1924r., Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, 26 czerwca 1938 roku, został wyświęcony na kapłana. Życie swoje poświęcił wychowaniu i kształceniu ubogiej młodzieży w duchu „powściągliwości i pracy” w Gimnazjum i Szkole Zawodowej w Pawlikowicach k. Wieliczki.
Podczas II wojny światowej zorganizował i prowadził tajne Gimnazjum. Wiedział czym to grozi. Podczas rewizji, 24 kwietnia 1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Nie podpisał protokołu stwierdzającego, że „winnym” za tajne nauczanie młodzieży jest jego przełożony. Odpowiedzialność za to wziął na siebie, co przesądziło o wyroku skazującym.
W sierpniu 1944 roku został wywieziony do jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych w Gross Rosen, do pracy w kamieniołomach, gdzie oprawcy nie przejawiali żadnej litości, zwłaszcza wobec duchownych. Zginął prawdopodobnie 8 września 1944 roku

Błogosławiony ks. Wojciech Nierychlewski (1903 - 1942)

Urodził się 20.04.1903 r. w Dąbrowicach k. Kutna. Mając 20 lat wstąpił do Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po ukończeniu filozofii i teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie w 20.07.1932 roku.
Podczas II wojny światowej był dyrektorem drukarni „Powściągliwość i Praca” w Krakowie. Podczas rewizji gestapo w 1941 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Na początku 1942 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie wyczerpany warunkami życia obozowego i torturami, zmarł na zapalenie płuc 7 lutego 1942 roku.

Historia

 • Okres przed II wojną światową

 • po śmierci Markiewicza w zakładzie pojawiło się wiele trudności
 • w czasie I wojny światowej ucierpiało całe Miejsce Piastowe, zakłady wychowawcze, a szczególnie Siostry Michalitki
 • po I wojnie światowej zakład borykał się z duży kłopotami finansowymi i zniszczeniem budynków zakładu
 • rok 1921 - przełom Kościelne zatwierdzenie Zgromadzenia św. Michała Archanioła
 • trwa odbudowa warsztatów i coraz większa ich popularność a szczególnie: stolarnia, ślusarnia, galanteria skórzana, drukarnia
 • w 1935 roku zakończono budowę Kościoła „na Górce”
 • Po II wojnie światowej

 • Rozwój zakładu został przerwany przez wybuch II wojny światowej
 • rozwiązano zakład i zakazano działalności wychowawczej
 • w budynkach zakładowych rozlokował się sztab wojskowy okupanta
 • po wyzwoleniu sytuacja nie poprawiła się a swoiste piętno wycisnął czas stalinowski
 • 1951 - zlikwidowane zostały warsztaty drukarskie, wydawnictwo oraz Niższe Seminarium Duchowne
 • Po roku 1956

 • 1956 - przywrócono szereg uprawnień zakładu, wznowiono działalność Niższego Seminarium Duchownego
 • rozpoczęto próby podjęcia pracy misyjnej, udało się otworzyć pierwszy dom zakonny w Kanadzie
 • 10 września 1972 roku w Miejscu Piastowym odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 50-leciem zatwier-dzenia Zgromadzenia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Karol Kardynał Wojtyła, metropolita krakowsi. Kazanie wygłosił Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
 • po 1989 roku Zgromadzenie odzyskało wiele dóbr zrabowanych przez komunistyczne władze. Na ich bazie utworzono domy dziecka, oratoria, szkoły i prężne wydawnictwo
 • 19 czerwca 2005 - beatyfikacja ks. Bronisława Markiewicza
 • rok 2012 - Rok Jubileuszowy

Przełożeni generalni
zgromadzenia

Powrót