VII Zebranie Plenarne Konferencji Prowincjałów, Przełożonych Wiceprowincji i Delegatury z Zarządem Zgromadzenia

MICHALICI

Śp. ks. Józef Przeklasa CSMA (1932-2020)

MICHALICI

Inauguracja roku jubileuszowego

MICHALICI

Zmiana terminu rekolekcji zakonnych w WSD w Krakowie

MICHALICI

Święcenia kapłańskie na Karaibach

MICHALICI

Śp. ks. Mieczysław Gładysz CSMA (1936-2020)

MICHALICI

Jubileusz w Puerto Rico

MICHALICI