Powołania

Witaj! Jestem michalitą. Nazywam się Jarosław Witkowski. Towarzyszę w naszym zgromadzeniu zakonnym młodym ludziom, którzy poszukują swojej drogi do Boga. Jeżeli zastanawiasz się nad swoim powołaniem, jeżeli pragniesz wybrać drogę, którą Bóg dla Ciebie przygotował, jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas, o naszym życiu, charyzmacie — dzwoń lub pisz.

Do zgromadzenia może być przyjęty katolik, który:

 • Posiada wymagane prawem przymioty
 • Jest wolny od przeszkód kanonicznych
 • Jest powodowany szczerą intencją
 • Świadomie i z własnego wyboru pragnie wstąpić do zgromadzenia

Wymagane dokumenty:

 • życiorys pisany własnoręcznie
 • odpis aktu urodzenia z USC
 • świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwa szkolne lub dyplom
 • pełne świadectwo zdrowia
 • świadectwo moralności od proboszcza lub katechety
 • opinia z miejsca pracy
 • trzy fotografie
 • zezwolenie rodziców (dla niepełnoletnich do 18 lat)

Wszystkie dokumenty należy przesłać listem poleconym do Kurii Generalnej Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Kuria Generalna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
al. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. 22 781 14 90

Brak aktualności